rejestracja
lokalizacja
Nowoczesna pracownia diagnostyki radiologicznej w Szprotawie

h7

Wykonujemy zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia cefalometryczne potrzebne dla diagnostyki ortodontycznej oraz przydatne do leczenia zachowawczego.

ikona l5

 

 

Telefon/rejestracja:
tel. 609 818 229 (+możliwość sms)
tel. 513 626 222 (+możliwość sms)
tel. 698 163 839

E-mail: urszula.mikusek@wp.pl

 

 

Godziny pracy:

* Czwartek:  17:00 - 19:00
* inne terminy po wcześniejszym ustaleniu
 

h5

Możliwość wykonania cyfrowego zdjęcia RTG zęba.

Godziny pracy pracowni rentgenowskiej:

* Działa w godzinach naszej pracy.

 

h5

Działalność związana z narażeniem  w NZOZ ”Duo -Dent” Szprotawa ul Koszarowa 11 polegająca na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z prowadzoną działalnością do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze. Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941): 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności. 

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników. Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).


WWW.STOMATOLOGSZPROTAWA.PL | WWW.ORTODONTASZPROTAWA.PL

Stomatolog, dentysta, orotodonta w Szprotawie.

REALIZACJA: LEVELUS.PL